BCP TOKEN

Platforma BCP jest miejscem, które umożliwia inwestowanie i korzystanie z usług innowacyjnych projektów przy użyciu tokena BCP

Czym jest token BCP?

Token BCP jest główną walutą rozliczeniową platformy. Pełni funkcje pośrednika (pomostu) między użytkownikami a projektami realizowanymi na platformie BCP.  Stanowi on nową formę udziałów w tychże projektach.

1BCP = 1 udział w platformie.

Udział uprawnia do wypłaty dywidendy
i korzystania z usług projektów na warunkach preferencyjnych.

Dodatkową zaletą tokenu jest możliwość wymiany udziałów w platformie na udziały
w projektach i czerpania dywidendy bezpośrednio z tych projektów.

Opcja wypłaty dywidendy nastąpi w momencie przejścia z tokena Utility na Security.W chwili obecnej BCP jest tokenem Utility

Jakie prawa przysługują posiadaczom tokena BCP?

Każdy ze 160 mln szt. BCP uprawnia do:

– Dywidendy – Wypłacana będzie proporcjonalnie na każdy token, w formie Airdrop tokena BCP
Oznacza to, że raz w roku otrzymamy za 1 BCP określoną ilość dodatkowych BCP
w zależności od wysokości zysków jakie przyniesie platforma.
– Rabatu na zakup artykułów i usług świadczonych przez projekty na platformie
– Otrzymania dodatkowych BCP za korzystanie i/lub promowanie danego projektu

Ilość tokenów jest z góry określona i wynosi 160mln szt. z czego 60% przeznaczone jest na zabezpieczenie wypłaty dywidendy
z platformy i nie podlega sprzedaży.

Gdzie można nabyć token BCP?

Token BCP można nabyć poprzez giełdę BitBay.net

W jaki sposób weryfikowani są nabywcy tokena BCP?

Giełda zgodnie z wdrożonymi u siebie procedurami AML i KYC weryfikuje
nabywców (posiadaczy tokena).

Na dalszym etapie użytkownicy platformy będą weryfikowani poprzez aplikację
platformy BCP.

Kto jest właścicielem tokenu BCP?

Właścicielem tokenu BCP jest Blockchain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Skąd wzięła się nazwa tokena BCP?

Nazwa tokena jest pochodną skrótu nazwy Spółki Blockchain Poland.

Czym jest token BCP?

Token BCP jest główną walutą rozliczeniową platformy. Pełni funkcje pośrednika (pomostu) między użytkownikami a projektami realizowanymi na platformie BCP. Stanowi on nową formę udziałów w tychże projektach.

1BCP = 1 udział w platformie.

Udział uprawnia do wypłaty dywidendy
i korzystania z usług projektów na warunkach preferencyjnych.

Dodatkową zaletą tokenu jest możliwość wymiany udziałów w platformie na udziały
w projektach i czerpania dywidendy bezpośrednio z tych projektów.

Opcja wypłaty dywidendy nastąpi w momencie przejścia z tokena Utility na Security.

W chwili obecnej BCP jest tokenem Utility

Jakie prawa przysługują posiadaczom tokena BCP?

Każdy ze 160 mln szt. BCP uprawnia do:

– Dywidendy – Wypłacana będzie proporcjonalnie na każdy token, w formie Airdrop tokena BCP Oznacza to, że raz w roku otrzymamy za 1 BCP określoną ilość dodatkowych BCP
w zależności od wysokości zysków jakie przyniesie platforma.
– Rabatu na zakup artykułów i usług świadczonych przez projekty na platformie
– Otrzymania dodatkowych BCP za korzystanie i/lub promowanie danego projektu

Ilość tokenów jest z góry określona i wynosi 160mln szt. z czego 60%
przeznaczone jest na zabezpieczenie wypłaty dywidendy z platformy i nie podlega sprzedaży.

Gdzie można nabyć token BCP?

Token BCP można nabyć poprzez giełdę BitBay.net

W jaki sposób weryfikowani są nabywcy tokena BCP?

Giełda zgodnie z wdrożonymi u siebie procedurami AML i KYC weryfikuje
nabywców (posiadaczy tokena).

Na dalszym etapie użytkownicy platformy będą weryfikowani poprzez aplikację
platformy BCP.

Kto jest właścicielem tokenu BCP?

Właścicielem tokenu BCP jest Blockchain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Skąd wzięła się nazwa tokena BCP?

Nazwa tokena jest pochodną skrótu nazwy Spółki Blockchain Poland.

INWESTUJ

 

Jak wygląda inwestowanie na platformie?

Wyróżniamy dwa sposoby inwestowania na platformie:

Bezpośredni

zakupujemy tokeny BCP poprzez giełdę BitBay.net i dzięki temu
nabywamy prawa przysługujące z tego tytułu.

Pośredni

inwestujemy w konkretny projekt za pomocą BCP i czerpiemy korzyści wynikające z posiadania udziałów (tokenów) w danym projekcie na platformie


Legenda
U – Użytkownik giełdy kryptowalut lub platformy
Exchange – giełda kryptowalut
Kantor SC – kantor wymiany tokenów w formie Smart Contract
VET – przykładowy projekt realizowany na platformie BCP

Token BCP – token rozliczeniowy platformy
Token VET – token użytkowy projektu
Legenda
U – Użytkownik giełdy kryptowalut lub platformy
Exchange – giełda kryptowalut
Kantor SC – kantor wymiany tokenów w formie Smart Contract
VET – przykładowy projekt realizowany na platformie BCP
Token BCP – token rozliczeniowy platformy
Token VET – token użytkowy projektu

 

Jak wygląda inwestowanie na platformie?

Wyróżniamy dwa sposoby inwestowania na platformie:

Bezpośredni

zakupujemy tokeny BCP poprzez giełdę BitBay.net i dzięki temu
nabywamy prawa przysługujące z tego tytułu.

Pośredni

inwestujemy w konkretny projekt za pomocą BCP i czerpiemy korzyści wynikające z posiadania udziałów (tokenów) w danym projekcie na platformie

Zarabiaj!

Jak zarabiać z BCP?

Zarabianie można podzielić na:

Pasywne – zakup tokenów BCP i trzymanie ich na portfelu, uprawnia do dywidendy.

Aktywne m.in.:
– Promowanie poprzez programy lojalnościowe i nagrody za inwestowanie i/lub zakup usług w danym projekcie.
– Świadczenie usług – na dalszym etapie platforma umożliwi dostarczanie i rozliczanie usług każdego użytkownika m.in.:
sprzedaż używanych przedmiotów, tworzenie grafik na zlecenie, sprzedaż usług
w abonamencie lub innych.

Współpracuj!

Czy mogę zgłosić swój pomysł na projekt do platformy?

Tak, jednym z głównych zadań platformy jest wspieranie innowacyjnych pomysłów
i dostarczanie niezbędnych narzędzi i kapitału umożliwiających ich realizacje i rozwój.

Kogo i w jakiej formie będzie wspierać BCP?

Do platformy mogą dołączyć m.in.

– Osoby fizyczne mające pomysł na biznes / innowację.
– Start-up’y czyli firmy w początkowej fazie rozwoju.
– Funkcjonujące już firmy o ugruntowanej pozycji rynkowe, jak również firmy, które potrzebują restrukturyzacji.
Projekty mogą być wspierane:
– finansowo;
– usługą consultingu;
– zapewnieniem technologii.

W jakiej formie będzie współpraca pomiędzy BCP a projektami?

Współpraca będzie miała charakter formalny. Wiąże się to z zawarciem umowy pisemnej w formie zwykłej lub aktu notarialnego
w zależności od zaangażowania Blockchain Poland Sp. z o.o. lub podmiotu zależnego od wspomnianej Spółki

Jeżeli zaangażowanie finansowe w dany projekt przekracza 50% Blockchain Poland Sp. z o.o.
lub podmiot zależny wskazany przez Spółkę będzie posiadać 51% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu.
Właściciel projektu będzie mógł odkupić udziały od BCP po minimalnym okresie 2 lat od dnia podpisania Umowy.

Czy projekty będące na platformie BCP będą miały emitowane własne tokeny?

Wszystkie projekty na platformie będą posiadały własny token wymienny na BCP.
Jeden token projektu odpowiada jednemu udziałowi w projekcie(przedsiębiorstwie).

Smart life!

Platforma BCP będzie miejscem, w którym można zarabiać, rozwijać się zawodowo
intelektualnie a przy tym mieć więcej czasu dla rodziny, znajomych czy swoich pasji.
Tworzymy miejsce, gdzie każdy może stworzyć sobie miejsce pracy i aktywności
opartej na Smart Life.

Czym jest Smart Life ?
Smart Life będzie aplikacją która umożliwi:
– efektywne zarządzanie swoim czasem prywatnym i/lub zawodowym poprzez zrównoważone planowanie;
– zakupy on-line produktów i usług dostępnych na platformie
– umówienie wizyty np. u lekarza, fryzjera, kosmetyczki
– opiekę weterynaryjną dla zwierząt (poprzez projekt VetChain)
– pomoc potrzebującym
– zakup udziałów w projektach na platformie BCP,
  a wszystko to dzięki tokenowi BCP

Wspieraj!

Czy platforma zamierza wspierać inicjatywy społeczne?

Tak, w przyszłości użytkownik platformy będzie mógł wesprzeć wybrany przez siebie program lub projekt społeczny np.:

– domy dziecka
– schroniska dla zwierząt
– rozwój kultury czy sztuki

Istotnym aspektem platformy BCP w obszarze społecznym jest to, że wszyscy użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, inicjatywy.
Każda zbiórka pieniędzy będzie miała dedykowany portfel kryptowalutowy, co zapewni indywidualną bezpieczną formę zbiórki i późniejszego
wydatkowania środków.

Promuj się!

Czy i jak Inwestor może komunikować się z BCP?

Na dzień dzisiejszym każdy potencjalny Inwestor może komunikować się poprzez:
– Discord: https://discord.gg/QXFdyMZ
– Facebook: https://www.facebook.com/BlockchainPoland/
– Instagram: https://www.instagram.com/blockchainpoland.pl/
Twitter: https://twitter.com/bcp24pl?s=08
Strona główna www.bcp24.pl oraz www.bcptoken.com

Platforma będzie przestrzenią, w której odbywać się będą dyskusje na temat kierunku rozwoju platformy BCP i realizowanych na niej projektów.
Każdy będzie mógł zaprezentować swój pomysł, punkt widzenia, wizję, a tym samym poddać go werfikacji poprzez dyskusje.
Społeczność BCP to : użytkownicy, inwestorzy, dostawcy produktów i usług, eksperci branżowi, naukowcy.

ROADMAP

ZESPÓŁ BCP

Krzysztof skrok

CEO / CMO, Co-Founder

Mariusz Grześkiewicz

MoB / Business Development Director
Co-Founder

Łukasz Konikiewicz

CSO, Advisor

Kamil Spólny

Business Analyst, Advisor

Damian Gądziak

Partner & Advisor

Wiktor Wróbel

Data Engineer, Advisor

Skontaktuj się z nami!

Adres biura : Al. Niepodległości 124 lok. 21, 02-577 Warszawa

8 + 14 =